Obogatitvene dejavnosti - VRTEC PESNICA

Ob rednih dejavnostih potekajo v vrtcu še obogatitvene dejavnosti, v katere so vključeni otroci glede na interese in sposobnosti. Izvajajo jih strokovne delavke.

DEJAVNOST
MENTOR
IZVEDBA (vključeni otroci ter obdobje izvajanja dejavnosti) VSEBINA
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Vse strokovne delavke
V oddelkih 1–6 let, oktober–junij Bralni nahrbtnik, priporočen seznam otroške literature.
KULTURA DOMA IN PO SVETU ( V SKLOPU PROJEKTA ERASMUS+) Jošt Romana V oddelkih 5–6 let, oktober –junij, 2-krat mesečno Izvedba projektnih aktivnosti.
LIKOVNA DELAVNICA Panasov Dragica, Cafuta Natalija, Lešnik Nevenka V oddelkih 1–6 let, oktober –junij, 1-krat mesečno

Razstave v kraju, likovni natečaji

DRAMSKA SKUPINA ¨PIKA¨ Kniplič Hegediš Petra, Leber Alenka V oddelkih 4–6 let, oktober–junij, 1-krat tedensko Nastop ob Dnevu ustvarjalnosti, 27.3.2020, Sladki vrh Krajevne in druge prireditve.
LUTKOVNA SKUPINA Kniplič Hegediš Petra, Leber Alenka

V oddelkih 4–6 let, oktober–junij, 1-krat tedensko

Nastop ob Dnevu ustvarjalnosti, 27.3.2020, Sladki vrh
Krajevne in druge prireditve.

URA PRAVLJIC Božnik Ksenija V oddelkih 1–6 let, oktober–junij, 1-krat mesečno Moderne pravljice
PLESNE URICE Žižek Tamara, Pintarič Mateja V oddelkih 4–6 let, januar–junij, 1-krat tedensko Ciciban poje in pleše – SNG Maribor, 3.6.2020
Krajevne in druge prireditve.
PEVSKI ZBOR Jošt Romana V oddelkih 4–6 let, oktober– junij, 1-krat tedensko v obeh enotah vrtca Ciciban poje in pleše – SNG Maribor, 3. 6. 2020
Krajevne in druge prireditve.
ANGLEŠČINA V IGRI Janjetović Lidija V oddelkih 5–6 let, oktober–junij, 2-krat mesečno Osnove angleščine skozi igro.
ŠAHOVSKI KOTIČEK Marčič Vesna, Lešnik Nevenka V oddelkih 5–6, oktober– junij, 2-krat mesečno Osnove šaha skozi igro.
ŠPORTNA URICA

Vse strokovne delavke v oddelkih 3–6 let

V oddelkih 3–6 let, oktober – junij ,1-krat tedensko (šolska telovadnica) Gibalne dejavnosti v šolski telovadnici.

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni