Hišni red


Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pesnica (Ur. objave s spremembami 9.5.2008) ter v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l. 81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel

HIŠNI RED

Osnovna šola Pesnica določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

1. splošne določbe
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor
3. poslovni čas in uradne ure
4. uporaba šolskega prostora
5. organizacija nadzora
6. ukrepi za zagotavljanje varnosti
7. vzdrževanje reda in čistoče
8. prehodne in končne določbe

Vsebina hišnega reda: - HIŠNI RED -

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2019

Glavni meni