Dokumenti, obvestila - ŠOLA

Natisni

- OBVESTILO O ODSOTNOSTI OD POUKA (OPRAVIČILO) 
- VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA in KOMBIJA 
PUBLIKACIJA 
- LETNI DELOVNI NAČRT
- VZGOJNI NAČRT 
- PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTIDOGOVOR O PRILAGAJANJU OBVEZNOSTI UČENCA OB STATUSUOBRAZEC STATUS UČENCA 
- BROŠURA ŠOLSKEGA SKLADA,  SPORAZUM,  NAČIN PLAČILA 
- HIŠNI RED ZAVODA 
- ŠOLSKI RED
-
 INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE