Tradicionalni slovenski zajtrk

Natisni

Logo TZS 2

15. 11. 2019 smo obeležili Dan slovenske hrane z vseslovenskim projektom Tradicionalni slovenski zajtrk.

Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Izvajamo ga vsak tretji petek v novembru. Nastal je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Sredstva za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolarje o dobrih prehranjevalnih navadah, pomenu uživanja zajtrka in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. Za letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk so mleko in kruh pripeljali s kmetije, jabolka iz Sadjarskega centra Maribor v Gačniku, med so pridelale čebele iz šolskega čebelnjaka, maslo so v mlekarni izdelali iz slovenskega mleka.

S tovrstnimi projekti vsekakor krepimo zavest o pomenu kmetijstva, čebelarstva, živilske industrije, zdravega načina življenja ter uživanja lokalno pridelane hrane na naše zdravje in okolje.

01