Aktualne informacije:

 

IZPOSOJA V ČASU POUKA NA DALJAVO

Učenci si lahko iz šolske knjižnice izposodite knjige. Knjige naročite preko e-pošte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri izbiri knjig si pomagajte z iskanjem knjižnega gradiva na COBISS-u (glej spodaj povezavo "Brskanje po katalogu naše knjižnice"), kjer tudi preverite, ali je knjiga prosta.

Knjige boste lahko prevzeli pred šolo. Predhodno pokličite na tel. številko knjižnice 02 65 44 207, da se dogovorimo za točen čas prevzema.


BREZPLAČEN DOSTOP DO GRADIVRokus, Mladinska knjiga, Interaktivne vaje


NAŠA ŠOLSKA KNJIŽNICA je polnopravna članica sistema COBISS. Obsega približno 10000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. 

Povezave:

Brskanje po katalogu naše knjižnice (COBISS)

Brskanje po katalogu COBISS

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si)

 


Knjižničarka:
Jasna BAČANI
Telefon: +386 (0)2 654-42-07
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


URNIK IZPOSOJE

Šolska knjižnica je odprta vsak dan od 7.00 do 15.00.
Zaprta je, kadar v njej poteka pouk ali kadar knjižničarka izvaja pouk v razredu.
V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Jasna Bačani.

KNJIŽNIČNI RED

Članstvo in izkaznica
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznica ni prenosljiva.

01 02 03 04

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

ROK IZPOSOJE
Uporabniki si lahko knjige (poučne in leposlovne) izposodijo za 14 dni. Rok izposoje si lahko podaljšajo za 14 dni ali več, če po izposojeni knjigi nihče ne povprašuje.

ČITALNIŠKO GRADIVO
Čitalniško gradivo (enciklopedije, leksikoni, atlasi, slovarji in nekateri priročniki) lahko uporabniki uporabljajo le v čitalnici. Na dom si ga lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek.

SERIJSKE PUBLIKACIJE
Serijskih publikacij ne izposojamo na dom, učenci jih lahko berejo v čitalnici.

NEKNJIŽNO GRADIVO (CD-ji in DVD-ji)
CD-ji in DVD-ji se načeloma izposojajo le v učilnice za uporabo pri pouku.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Medknjižnična izposoja je možna z vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
S knjižničnim gradivo je potrebno skrbno ravnati. Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

UPORABA RAČUNALNIKA
Za potrebe učencev sta v knjižnici računalnika z dostopom do interneta.
Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva v katalogu knjižnic in šolsko delo.
Če na delo z računalnikom čaka več učencev, je uporaba računalnika omejena na 15 minut.
Ni dovoljena uporaba internetnih klepetalnic, igranje računalniških igric, obiskovanje spornih strani vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, brisanje nameščenih programov, nameščanje programov. S strojno opremo ravnamo previdno.
Knjižničarkina informacijsko komunikacijska oprema ni na voljo članom knjižnice.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

- Vstopamo obuti v copate, učenci pred pričetkom pouka pustite čevlje pred vhodom v knjižnico, v času pouka v garderobnih omarah.
- Šolske torbe in oblačila odložite na garderobna stojala.
- Vstopamo tiho in pozdravimo.
- S knjižničnim gradivom ravnamo skrbno in odgovorno.
- Pogovarjamo se tiho, ne motimo drugih učencev.
- Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav ni dovoljena.
- Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
- Po knjižnici hodimo mirno in počasi.
- Odpirate lahko le omare za periodiko (serijske publikacije).
- Če knjižničnega reda ne upoštevate, se vam za ta dan odreče vstop v knjižnico.

UREDITEV KNJIŽNIČNE ZBIRKE
Knjižno gradivo za učence je urejeno po načelu prostega pristopa, ki omogoča samostojno iskanje knjig po knjižnih policah.

V knjižnici je gradivo ločeno na:
- gradivo za učence in
- gradivo za učitelje.

Leposlovne knjige za učence je postavljeno po starostnih stopnjah:
- C - cicibani (do 9. leta, 1., 2., 3. razred)
- P - pionirji (od 10. leta dalje, 4., 5., 6. razred)
- M - mladinci (od 13. leta dalje, 7., 6., 9. razred)
- L - ljudsko slovstvo.
Znotraj starostnih skupin je poezija ločena od proze.
Svojo poličko znotraj skupine C imajo še KNJIGE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, LJUDSKE SLIKANICE in POUČNE SLIKANICE.

Poučne oziroma strokovne knjige so ločene in postavljene po UDK skupinah. Osnovne skupine UDK (univerzalne decimalne klasifikacije) so:
- O Splošno. Bibliografija. Knjižničarstvo.
- 1 Filozofija. Psihologija.
- 2 Verstvo.
- 3 Družbene vede.
- 5 Matematika. Naravoslovne vede.
- 6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
- 7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija.Glasba. Šport.
- 8 Jezikoslovje. Književnost.
- 9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina.

Aktualne informacije:


Šola organizira za učence štiri obroke: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

Zajtrk in popoldanska malica sta namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

Praviloma imajo učenci dopoldansko malico, lahko pa se naročijo tudi na kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Zajtrk: 7.30 - 7.55
Malica - razredna stopnja: 09.35 - 10.00
Malica - predmetna stopnja: 10.45 - 11.10
Kosilo: 12.00 - 14.00

Letna prijava na prehrano, sprememba prijave

V mesecu juniju na portalu eAsistent za starše izpolnite Prijavo na prehrano za naslednje šolsko leto. Starši bodočih prvošolcev izpolnite in podpišete tiskano verzijo prijave.

V mesecu septembru podpišete pogodbo o prijavi na prehrano.

Starši lahko v začetku septembra in med letom trajno prekličete naročilo ali spremenite termine in vrste obrokov z obrazcem uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane (npr. kosila samo ob določenih dnevih, občasna kosila, odjava/prijava vrste obroka).

Prijava in odjava šolskih obrokov

Starši, ki ste sprejeli možnost komuniciranja s šolo preko eAsistenta, vršite preko njega tudi vse prijave in odjave posameznih šolskih obrokov. Navodila elektronske odjave in prijave šolskih obrokov...

Starši, ki niste pristopili k eAsistentu, sklenete s šolo za druge oblike odjav in prijav obrokov poseben dogovor.
Posamezni obrok
 za odsotnega učenca, tudi subvencioniran obrok, ste dolžni starši pravočasno odjaviti preko eAsistenta, in sicer vsaj en dan prej do 13.00 ure. Tudi nadaljevanje odsotnosti v naslednji teden je potrebno pravočasno urediti (odjaviti obroke vsaj 1 dan prej do 13. ure). Odjava za nazaj ni mogoča.

Prepozno odpovedane ali neodpovedane obroke, tudi subvencionirane, morate starši poravnati v celoti.

Učenec, ki prejema subvencionirane obroke, ima pravico do subvencije za 1. dan odsotnosti, če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne more obroka pravočasno odjaviti.

Učenci, ki bodo jedli kosilo občasno, se morajo prijaviti vsaj en dan prej do 13. ure preko eAsistenta. Če niste pristopili k eAsistentu, je potrebno pisno prijavo na občasno kosilo z lastnoročnim podpisom staršev pravočasno (vsaj 1 delovni dan prej do 13. ure) dostaviti v tajništvo.

Po daljši odsotnosti učenca nas pravočasno, to je 1 dan prej do 13. ure, preko eAsistenta obvestite o vrnitvi učenca v šolo, da mu lahko pravočasno zagotovimo obrok.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten zaradi sodelovanja na tekmovanjih in dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šola.

Prevzem obrokov

Prevzem šolskih obrokov beležimo elektronsko (učenec pred prevzemom obroka odčita svoj ključek). Uporaba elektronskega ključa je obvezna za vsak prevzem šolskega obroka.
Če učenec ključek izjemoma pozabi doma, si pred obrokom priskrbi potrdilo za prevzem obroka, ki ga dobi v tajništvu ali v knjižnici. Če učenec v tekočem šolskem letu pozabi ali založi ključek že tretjič, mu potrdila ne izdamo več, ampak prevzame v knjižnici nov ključek, ki ga zaračunamo.
Izguba ključa je plačljiva.

Cena obrokov:

ZAJTRK: 0,80 EUR
MALICA:
 0,80 EUR
KOSILO OD 1. DO 5. RAZREDA: 1,70 EUR
KOSILO OD 6. DO 9. RAZREDA: 1,95 EUR
POPOLDANSKA MALICA: 0,30 EUR

Prehranske omejitve

Starši o posebnih prehranskih potrebah otroka obvestite organizatorja prehrane. Jedilniki se prilagodijo na podlagi mnenja izbranega zdravnika, v okviru zmožnosti in v skladu s pravili naše šole. Učencu se ponudi dietna prehrana od dne, ko predložite veljavno potrdilo o vrsti diete.

Organizator šolske prehrane:

Sabina Kocijan (na voljo v ponedeljek in torek od 7.00 do 15.00 ter v sredo od 7.00 do 10.00)
Tel: +386 (0)2 654-42-03
e-Pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Glavni kuhar:

Marjan TAJHMAN
Tel: +386 (0)2 654-42-08
e-Pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.kuhinja sadje

Kuharsko osebje:

Pesnica:
1. Marjetka HUJDEC
2. Petra KMETIČ
3. Dušanka VISENJAK
4. Bojana TAJHMAN
5. Zdenka URGL
 
Pernica:
1. Jožica JERMAN
 

Jedilniki:

Seznam vsebnosti alergenov v jedeh je na voljo v jedilnici na oglasni deski.

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
MAJ JUNIJ POČITNICE POČITNICE

DOBER TEK !
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE JEDILNIKA.
Pri sestavi jedilnika so upoštevane smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdelal Zavod RS za šolstvo.

Jedilnik sestavila: Sabina Kocijan (organizatorka šolske prehrane), Marjan Tajhman (glavni kuhar).
HRANA, OZNAČENA Z ZVEZDICO, JE EKOLOŠKO PRIDELANA.

 

Aktualne informacije:

- Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022...


Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomaga šolska svetovalna služba.
Sestavljajo jo: pedagoginja Sandra Fuš, izvajalka individualne in skupinske pomoči in specialna pedagoginja.
Pedagoginja se s šolskimi novinci in njihovimi starši sreča že pri vpisu v šolo. Obišče jih že v vrtcu pri njihovih aktivnostih. Zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke 1. razreda. Spremlja njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.
Pedagoginja vodi tudi skupine za učinkovito učenje, kjer učenci spoznavajo ustrezne metode in tehnike učenja. Sodeluje pri pripravi individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence. Pedagoginja vodi poklicno orientacijo in svetovanja za učence 8. in 9. razredov in pomaga pri vpisu v srednje šole. Otrokom, ki imajo učne težave, pomaga izvajalka individualne in skupinske pomoči s korekturnim delom za učence s specifičnimi učnimi težavami. Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Pri delu nam pomaga specialna pedagoginja, ki jim nudi dodatno strokovno pomoč. Po potrebi se poslužujemo tudi storitev zunanjih strokovnih institucij.

Svetovalna delavka:

Sandra PIRTUŠEK
Telefon: +386 (0)2 654-42-06
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

svetovalna

...tudi to je naše delo:

Odkrivanje in delo z nadarjenimi

Koncept dela z učenci z učnimi težavami

...nekaj nasvetov:

Nasveti staršem...

Kako se učiti, da bom bolj uspešen v šoli


Želimo si, da ŠSS ne bi bilo mesto, kamor se gre po kazni, z vprašanjem: »Kaj sem pa naredil-a?«

Zato navajamo nekaj morebitnih težav, ob katerih učenci obiščete svetovalno službo:

 • strah me je spraševanja, imam tremo, doma znam, ko sem vprašan-a, pa vse pozabim,
 • ne znam se učiti, ne morem se zbrati, pripraviti se k učenju,
 • ne vem, ali sem dovolj sposoben-a za nadaljevanje šolanja, na katero srednjo šolo naj grem, kateri poklic naj si izberem,
 • bojim se šole, slabih ocen, učitelj-ica me ima »na piki«,
 • starši me ne razumejo, preveč pričakujejo od mene,
 • rad-a bi bil-a bolj samozavesten/samozavestna,
 • občutek imam, da sem »grdi raček«, vsi drugi so uspešnejši, lepši, bolj priljubljeni,
 • pogosto me boli glava, trebuh, ne morem spati,
 • ne vidim pravega smisla v življenju,
 • »čisto sem na tleh«,
 • sošolci me zbadajo, se norčujejo iz mene, se nočejo družiti z mano,
 • starejši učenci me nadlegujejo, mi grozijo, me izsiljujejo,
 • ali preprosto: Rad-a bi, da mi nekdo za trenutek prisluhne!


Starši, ob navedenih in podobnih težavah vašega otroka ali kadar imate sami težave z otrokom, pa se v šolski svetovalni službi oglasite tudi vi.

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni