Šolska shema

Shema logo

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter z mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Razdeljena je na Šolsko sadje in zelenjavo (ŠSZ) ter Šolsko mleko (ŠM). Učencem nudimo brezplačen obrok sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave, mleka ter mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Na voljo je spletna stran o Šolski shemi http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/. Namenjena je obveščanju javnosti. Uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.

Za tiste starše, učence in učitelje, ki bi o zdravi prehrani radi vedeli kaj več, je Evropska komisija pripravila spletno stran http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch , na kateri na zanimiv način ponuja mnogo informacij o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja nasploh (kvizi, lov za skritim zakladom, stripi, nasveti za starše ...). Spletna stran je tudi v slovenščini.

Naša želja je, da se čim bolj povežemo z lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.

Sadje in zelenjavo bomo učencem delili enkrat na teden, mleko in mlečne izdelke pa približno vsakih 14 dni.

Sadna tržnica

1. decembra 2018 je naše božično-novoletne delavnice spremljala sadna tržnica. Obiskovalci sejma (učenci, starši in ostali obiskovalci) so imeli možnost pokušine različnih sort jabolk.
Sadjarskemu centru Maribor iz Gačnika, Zadrugi Dobrina in podjetju Pitus se zahvaljujemo za donirano sadje.

Sadna trznica

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2019

Glavni meni