Učbeniški sklad

Knjige

Osnovna šola Pesnica omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.

V šolskem letu 2019/2020 bo za vse učence osnovne šole izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada brezplačna, za učence 1. in 2. razreda pa bo brezplačna tudi izposoja delovnih zvezkov.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti. Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (ob koncu prvega leta uporabe učbenika poravnate nabavno ceno učbenika, ob koncu drugega leta uporabe učbenika dve tretjini nabavne cene učbenika in po tretjem letu uporabe učbenika eno tretjino cene učbenika). 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2019/2020

Več o učbeniških skladih najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/sektor_za_razvoj_izobrazevanja/ucbeniki/)

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2020

Glavni meni