Zdrava šola

Natisni

Zdrava sola logo

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

K širjenju mreže šol, ki promovirajo zdravje, so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega stoletja. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol - SHE mreža (Schools for Health in Europe).

Članice Slovenske mreže zdravih šol sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže. Širitev slovenske mreže je leta 1993 začelo 12 šol, od leta 2019 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 398 ustanov (323 osnovnih šol, 62 srednjih šol, 10 dijaških domov, kar pomeni 71 % vseh slovenskih OŠ oz. 58 % vseh OŠ, SŠ in dijaških domov).

Predstavitev projekta Zdrava šola na OŠ Pesnica

Naša šola uradno sodeluje v mreži od šolskega leta 2016/2017, čeprav je večina načrtovanih dejavnosti potekala že pred tem.

»Rdeča nit« projekta v letošnjem šolskem letu je:

Vsak mesec se bomo trudili preživeti en dan brez telefona.

Še naprej si bomo prizadevali k zmanjševanju hrupa in kulturnejšemu prehranjevanju v šolski jedilnici.

Šolska malica je obogatena s sadjem v šolski avli, ki je na voljo ves čas pouka .

Zmanjšujemo porabo sladkorja v šolski prehrani. Z jedilnika smo umaknili sokove, umaknili smo točilno napravo za sokove, nudimo nesladkan čaj. V jedilnico je nameščen pitnik vode.

Povezujemo se in sodelujemo z drugimi projekti, katerih cilj je zdravo življenje.

Načrtovane aktivnosti in projekti v šolskem letu 2020/2021:

- Razširjen program (RaP) – gibanje in zdravje za dober telesni in duševni razvoj (rekreativni odmor, košarka, odbojka, Just dance, Šolski masterchef, Žabe žabice)
- obogatitvene dejavnosti v OPB (eko kotiček, športne urice in igre z loparji),
- šolski vrt,
- projekt »Pošljimo sapico prijateljstva« – sodelovanje z varovanci Doma starejših Idila in varstveno delovnega centra Polž,
- medsebojna razredna pomoč med učenci,
- akcija Drobtinica – v sodelovanju z RK – spodbujanje dobrodelnosti,
- sprejem mladih članov RK, kviz iz znanja prve pomoči,
- eko ozaveščanje (zbiralne akcije, čistilna akcija, Dan zemlje – eko dan, eko bralna značka ...),
- projekt Zlata ščetka (1.-3. razred),
- naravoslovni dnevi dejavnosti (zdravi zobje, zdrava prehrana, »Za življenje« – sodelovanje s študenti Medicinske fakultete Maribor, obisk botaničnega vrta v Pivoli, Sadjarskega centra, dan zemlje),
- športni dnevi dejavnosti (mini olimpiada – športno druženje šol, pohod, zimske aktivnosti, medrazredne športne igre, atletski mnogoboj),
- plavalni tečaj v 1. in 3. razredu,
- šola v naravi (4., 5. in 6. razred),
- planinski krožek, naravoslovni krožek, plesni krožek, folklora,
- športno popoldne s starši (OPB),
- športna tekmovanja,
- izbirni predmeti s področja športa v 7., 8. in 9. razredu,
- neobvezni izbirni predmeti s področja športa od 4. do 6. razreda,
- projekt Šolska shema (Šolsko sadje in zelenjava, Šolsko mleko),
- projekt Tradicionalni slovenski zajtrk,
- Teden vseživljenjskega učenja,
- sadje ali zelenjava v času malice na jedilniku vsak dan,
- prizadevanje za kulturnejše prehranjevanje v šolski jedilnici,
- spodbujanje k zmanjševanju hrupa v jedilnici,
- bonton pri jedi (razredne ure),
- dan brez uporabe mobilnega telefona
- predavanja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor za učence vseh razredov,
- tek podnebne solidarnosti,
- Daničina štafeta,
- projekt Izboljšajmo odnos do hrane (v povezavi s projektom UNESCO).