NA-MA POTI

NA-MA POTI 
(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

 

OSPesnica3
leu skladi
ZRSS napis
MIZS

 

Na Osnovni šoli Pesnica smo v šolskem letu 2016/2017 vstopili v vseslovenski projekt NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost), ki se bo zaključil leta 2022. Nosilec projekta je Zavod republike Slovenije za šolstvo. V projektu sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (33 razvojnih, 65 implementacijskih) ter sedem fakultet. Projekt deluje v dveh fazah, na razvojnem in implementacijskem nivoju. Tako vrtec kot tudi šola sodelujemo v razvojnem delu projekta.

Namen projekta je preizkušati primere dobre prakse, razvijati didaktične pristope in pedagoške strategije, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti, razvijati in pripraviti vertikalni izvedbeni kurikulum VIZ za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja. Cilji projekta so torej razvijati in preizkušati pristope in strategije, ki bodo z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih vrst pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtca do osnovnih in srednjih šol. V projekt so vključeni vrtec Pesnica in vrtec Pernica ter osnovni šoli v Pesnici in Pernici. V okviru projekta deluje ožji tim (člani tima prihajajo iz vseh vključenih vrtcev in šol), ki bo dobro prakso razširil na cel zavod. Krepile se bodo različne kompetence, in sicer odnos do naravoslovja in matematike, razvoj in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij, reševanje problemov z uporabo IKT, reševanje avtentičnih problemov, krepitev kritičnega mišljenja in sodelovalno timsko delo med strokovnimi delavci.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2019

Glavni meni