Erasmus Logo

obiski

 

dejavnosti

 

povezave


Z veseljem vam sporočamo, da smo vključeni v mednarodni projekt Erasmus.
Projektno delo je načrtovano za dve leti, sodelujemo pa partnerske šole in vrtci iz Finske, Francije, Italije, Portugalske in Slovenije.

 

finskaFinska         PARTNERSKE
ŠOLE IN
VRTCI
        francijaFrancija
 
italijaItalija   portugalskaPortugalska   slovenijaSlovenija

 

Naslov projekta je “Acquaintance /Knowledge of our rich European Cultural Heritage. A means of promoting social inclusion," kar v prevodu pomeni Poznavanje in spoznavanje naše bogate evropske kulturne dediščine v smislu spodbujanja socialne vključenosti.

Spodbujanje medkulturnega dialoga pomaga k bogatenju kulturne raznolikosti in povezovanju različnih kultur, skupnosti in ljudi. Naše partnerstvo je namenjeno nadaljevanju dela večje skupine evropskih šol z zelo bogato kulturo in zgodovino, ki so začele sodelovati, vendar so morale svoj projekt predčasno ustaviti. Projektno delo je načrtovano za dve leti, sodelujemo pa partnerske šole in vrtci iz Finske, Francije, Italije, Portugalske in Slovenije.

Ideja je bila povabiti mlade in odrasle, da odkrivajo in izkusijo bogato in raznoliko Evropsko kulturno dediščino. Naši glavni cilji so:
- prispevati h kulturnemu bogastvu Evrope, povečati kulturno zavest naših učencev in jim omogočiti učinkovit dostop do kulturnih dejavnosti in sodelovanje v različnih državah članic;
- spodbujati socialno vključenost naših učencev, proslaviti raznolikost in enakost pri izobraževanju v naših šolah, z namenom, da bi vzpodbudili še posebej naše ogrožene učence, pri katerih se najbolj kažejo negativni vplivi diskriminacije, rasizma in ksenofobije.

Mentorici: Romana Jošt in Lea Bačnik.

VIDEO - PREDSTAVITEV OŠ Pesnica...

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni