Unesco

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Več o Unescu ASP mreži šol najdete na uradni spletni strani https://www.unesco-sole.si/
ter na spletni strani Središče ASPnet za osrednjo Štajersko http://unesco.kalvarija.net/ .

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

  • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
  • trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
  • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet - gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

  • Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
  • Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
  • Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

V okviru Unesco projekta izvajamo pilotni projekt Pošljimo sapico prijateljstva, kjer sledimo naslednjim ciljem:
  - razvijanje občutka za medgeneracijsko solidarnost in pomoč,
  - razvijanje občutka za volontersko dejavnost,
  - občutek povezanosti in izmenjava ter bogatenje izkušenj s starostniki,
  - interakcija med učenci in starostniki,
  - razvijanje empatičnosti pri učencih,
  - zavračanje stereotipov o starostnikih ter
  - povezovanje s širšo lokalno skupnostjo.
Mentorica pilotnega projekta je Lea Bačnik.

Unesco koordinator: Gordana Rubelj
Namestnik Unesco koordinatorja: Lea Bačnik


- POROČILO - Z odra na oder
- POROČILO - Obeleževanje mednarodnega dne strpnosti
- EVALVACIJSKO POROČILO - Pošljimo sapico prijateljstva

- PRIJAVNICA - Pošljimo sapico prijateljstva


UNESCO nacionalni projekt KAPLJICA ŽIVLJENJA – GIBANJE

marec 2019

V okviru mreže Unesco šol je tudi letos OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevci najavila nacionalni projekt »KAPLJICE ŽIVLJENJA«. Letošnja tema je bila GIBANJE. Namen projekta je bil, da učenci razmišljajo o pomenu gibanja v našem življenju v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in o zdravem načinu življenja. Na šoli posvečamo tej temi veliko pozornosti na najrazličnejše načine. Letos smo sodelovali v projektu na daljavo s prispevkom, ki sta ga pripravila šestošolca Nikita Herzog in Kristijan Torbarina in s tem opravila svojo nalogo odlično. Pri urah likovne umetnosti sta pripravila zanimiv animiran film Odprava na Palačinkolad, ki sta ga nato še obogatila s spremno zgodbo. Animiran film na nevsiljiv in privlačen način opozarja na pomen skrbi za okolje, pomen gibanja (ljudi in semen), dviguje ekološko zavest ... V sklopu projekta Kapljice življenja pa učenci pridobivajo še nova, uporabna znanja in pomembne veščine, npr. širjenje prijateljskih vezi, dobri medsebojni odnosi, medsebojna pomoč, strpnost, iskrenost in odgovornost.
Mentorica: Mihaela Fike

Super labod...

 

SKUPAJ POD DEŽNIKOM

Projekt smo izvedli v decembrskih predprazničnih dneh. Praznovanje ob božiču je tradicija, ki jo najdemo po celem svetu, vendar se načini praznovanja zelo razlikujejo. Učenca islamske vere sta predstavila praznovanje v njihovi družini. Učenca sta predstavila navade ob praznovanju, molitvi, verouku in bogoslužju. Učenka, ki ima sorodnike v Rusiji pa njihove navade in običaje.
Njihove predstavitve so spodbudile tudi ostale učence, da so po spletu poiskali podatke o Božičku na Finskem in o praznovanju novega leta na Kitajskem.
Učence je zelo pritegnila tema skupinskih razgovorov in z zanimanjem so poslušali predstavitve. Z razgovori in raziskovanjem so nadaljevali tudi v družinskem krogu.

 

UNESCOV MEDNARODNI DAN MIRU NA CERJU

V petek, 21. septembra 2018, sta se učenki 5.a razreda, Neli Roš in Lara Potrč v spremstvu učiteljice, udeležili Unescovega mednarodnega projekta Meja, ki je potekal ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju pod geslom Iz roda v rod ... za vse čase.
Z gimnazijo Nova Gorica smo v okviru številnih delavnic, pozdravnim nagovorom nacionalnega koordinatorja Unesco ASP šol, gospodom Jožetom Bogatajem, razgovorom dijakov z poznavalcem slovenske zgodovine, dr. Renatom Podbersičem, kulturno prireditvijo ter posaditvijo drevesa miru, obeležili ta pomemben mednarodni dan miru.
Naši učenki, Neli in Lara, sta se udeležili likovne delavnice z naslovom Neskončna ustvarjalnost, kjer sta s pomočjo grafične tehnike pustili svoj 'odtis' ob dnevu miru.

Pesnica pri Mariboru, 24.9.2018
Zapisala: Lea Bačnik

 

ŠOLSKI EKO VRT

V letošnjem šolskem letu obiskujejo krožek Šolskega eko vrta 23 učencev od 2. do 5. razreda.
Odločili smo se, da povečamo našo gredico, da na vzpetini pred šolo uredimo zeliščni vrt in uredimo zaplate zemlje okoli okrasnih dreves, ki rastejo pred šolo. Ker pa je prst okoli naše šole ilovnata in jo je zelo težko obdelovati in ker smo morali v gredice spreminjati travnik, smo vedeli, da tega sami ne bomo zmogli. Odločili smo se, da zaprosimo za pomoč.
V okviru čistilne akcije, ki jo je za krajane organizirala KS Pesnica, smo »vrtičkarji« izvedli delovno akcijo. Povabili smo starše, dedke, babice. Zaprosili smo tudi za sadike zelišč.
Našemu vabilo se je odzvalo veliko mam, očetov, babic in dedkov. Opremljeni so bili z orodjem, sadikami, pa tudi kaj sladkega se je našlo. Razdelili smo si delo in tisto, kar bi bilo za nas nemogoče, je postalo enostavno.
Na vzpetini pred šolo je zdaj urejena zeliščna gredica na kateri nam raste luštrek, drobnjak, zelena, več vrst timijana, žajbelj, bazilika, origano, rožmarin, sivka,...
Na gredicah smo posadili blitvo, fižol, paradižnik, koruzo ,... Upamo, da nam zelenjave ne bodo pojedle srne in da si bomo lahko v jeseni pekli koruzo in pripravljali pokovko.
Mentorica: Dušanka Kolarič

 

SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST, GRADIM PRIHODNJOST

 

Ljudske šege in navade

Letos smo se v 4. razredu odločili, da bomo podrobneje raziskali ljudske šege in navade.
Učenci so ugotovili, da se šege in navade zelo različne. Ugotovili so, da so nekatere povezane s prazniki, spet druge pa z različnimi opravili, ki jih ljudje opravljamo čez leto.
Odločili so se, da bodo raziskali kakšne so bile šege včasih, kakšne so danes in jih primerjali. Dogovorili smo se, da raziskujejo v skupinah, ugotovitve pa predstavijo pri urah družbe. Aktivni morajo biti vsi učenci.
Učenca, ki prihaja s Kosova, smo zaprosili, da nam predstavi kakšno njihovo navado. Učenci so sami oblikovali skupine in si razdelili delo. Delali so doma, velikokrat pa so po pouku za delo izkoristili šolsko knjižnico. Podatke so dobivali iz knjig in intervjujev starih staršev in staršev.
Predstavitve so bile raznolike, zanimive in izčrpne. Ugotovili smo, da so se šege in navade zelo spremenile, tako kot se je spremenil način življenja in da jih ponekod doma še zelo spoštujejo, drugje pa več ne. Mnogih šeg in navad več nimamo ali pa so prisotne le še redko kje na deželi (tepežnica).
Otroci so povedali , da so izvedeli veliko novega in da so bili stari starši veseli, ker so jim lahko pomagali.

Dušanka Kolarič

 

Družinska dediščina

V sklopu projekta UNESCO z naslovom Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost, sta učenca 5. b razreda Filip Zavernik in Alica Trost pripravila predstavitev ter manjšo razstavo za svoje sošolce in učence 4. b razreda. Poglobljeno sta raziskovala svojo družinsko dediščino. Raziskovala sta podstrešja in kleti svojih babic in dedkov, iskala stare fotografije, stare predmete, pisma in razglednice. O življenju nekoč sta povprašala svoje prednike, pridobila sta zanimive informacije, ki so bile za njiju nove. Izdelala sta tudi družinsko drevo. Prestavitev sta sproti pripravljala skupaj z učiteljico.
Za predstavitev sta pripravila manjšo razstavo s predmeti, fotografijami, znamkami, značkami in drugimi stvarmi, ki sta jih med samim raziskovanjem našla. Vse skupaj sta ob zanimivih fotografijah predstavila sošolcem in mlajšim učencem, kjer sta opisala ter primerjala življenje njunih prednikov in njuno življenje. Učence sta pritegnila, saj so ju pozorno poslušali ter radovedno postavljali vprašanja.
Učenca sta povedala, da sta se z raziskovanjem naučila veliko novega, da jima je bilo raziskovanje zanimivo in poučno.

Razredničarka: Zdenka Tobias
Učiteljica: Kaja Kirbiš

 

Z odra na oder

Z odra na oder

V četrtek, 15. 2. 2018, je na OŠ Leona Štuklja v Mariboru potekalo že 21. srečanje otroških gledaliških skupin Z odra na oder. Gre za tradicionalen nacionalni projekt z mednarodno udeležbo, ki je namenjen druženju, spoznavanju in prikazu dela osnovnošolskih gledaliških skupin ob uresničevanju UNESCO ciljev. Projekt je celodneven, razdeljen vsebinsko na tri sklope, namenjene trem triadam. Sodelovalo je 14 skupin, tudi gostje iz Hrvaške, Srbije, Madžarske in Ukrajine. Projekta se je udeležila tudi naša šola, ki se je predstavila s predstavo Kdo je pomagal Vidi. Učenci so se na gledališkem odru dobro odrezali. Na spodnji povezavi pa si lahko ogledale utrinke s srečanja.

Utrinki s srečanja - RTV SLO - TELE M... 
Časopisni članek - VEČER - priloga Štajerc...

Mentorici: Božena Arnejčič in Mihaela Fike

 

Učenec poučuje

V sklopu Unesco projekta Učenec poučuje so nas v torek, 17. 10. 2017 obiskali dijaki Prve gimnazije v Mariboru in pri pouku zgodovine izvedli šolski uri. Sedmošolcem so predstavili egiptovsko civilizacijo.

Učni uri sta bili sproščeni in učenci so ob koncu povedali:

Jaka: "Bila je zanimiva ura. Vse sta povedala, razložila, pomagala, če nismo znali rešiti učnega lista. Dobra ura je bila."
Tjaša: "Bilo je zanimivo in poučno, izvedela sem stvari, ki jih prej nisem vedela."

Podobno zadovoljni so bili tudi komentarji »mladih učiteljev«:

Asja in Lia iz 4. c: "Profesorica Darja Emeršič nama je omogočila, da sva se s temo Stari Egipt preizkusili kot učiteljici na OŠ Pesnica. Uživali sva v najini novi vlogi in njihovem zvedavem sodelovanju. Priprave so bile kar zahtevne in nisva se niti zavedali, koliko je poleg znanja potrebno še kreativnosti, da uro izpelješ, kot si želiš."

Aljoša in Jan iz 4. a: "V vlogi učitelja sva se počutila nekoliko nenavadno, tudi nekaj treme je bilo, a je bilo zelo zanimivo. Spoznala sva, da ura ni samo razlaga, da je ura tudi motivacija in animacija. Ni enostavno. Veseli "smeškoti", ki so nama jih dvignili učenci kot mnenje o izpeljani šolski uri, so naju lepo presenetili in bili potrdilo za najin trud."

 

7. Unescov tabor

V četrtek, 12.10.2017, sta se učenki 6.a razreda, Mia Mikiš in Gaja Bohl v spremstvu učiteljice, udeležili 7. Unescovega mednarodnega projekta Pletemo niti mreže z jubilejem OŠ Griže na OŠ Griže.
OŠ Griže je v okviru številnih delavnic, kulturno prireditvijo ter predstavo, kako je pouk potekal včasih, obeležila častitljiv jubilej – 180 let.
Naši učenki, Mia in Gaja, sta se udeležili fotografske delavnice, kjer sta spoznali, kako so včasih, ko še ni bilo digitalnih fotoaparatov, pametnih telefonov in tiskalnikov, razvijali fotografije.

Pesnica pri Mariboru, 12.10.2017
Zapisala: Lea Bačnik


Zaključno poročilo: Nacionalni unesco projekt "Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost" za šolsko leto 2016/17...


Tek podnebne solidarnosti...

Šolski Eko vrt...

Otroštvo podaja roko mladosti...

Vzgajamo zelišča

V torek, 25.4.2017, smo imeli v 3.b naravoslovni dan. V okviru Unesco projekta Vzgajamo zelišča, smo se odločili, da izdelamo družabne igre. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine. V vsaki skupini so bili štirje učenci. Izdelali so tri družabne igre: Zeliščni vrt, Zeliščni Peter in Zeliščne kače in lestve. Učenci so sami razvijali izdelek od ideje, načrtovanja, priprave do končne izdelave družabne igre. Veliko so se o zeliščih pogovarjali in jih tudi praktično uporabili. Drug drugemu so igre opisali, si jih izmenjavali in se med seboj igrali. Bili so izredno ustvarjalni in zelo lepo so med seboj sodelovali.
Učiteljica: Simona Knehtl

UNESCO nacionalni projekt KAPLJICA ŽIVLJENJA – ENERGIJA

7. april 2017

Tudi letos smo se udeležili Unesco projekta, ki ga pripravlja OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevci. Letošnja tema je bila Energija. Namen projekta je bil, da učenci razmišljajo o naravnih virih energije, spoznavajo različne možnosti varčevanja z energijo, iščejo rešitve s predlogi ukrepov za manjšo porabo energije in manjše onesnaževanje, razmišljajo o različnih oblikah energije in njenem izkoriščanju. Na šoli je ta dan potekal projektni dan z zanimivimi delavnicami in predavanji. Srečanje pa smo obogatili tudi udeleženci iz Unesco šol regijskega središča Maribor. Blaž Šabeder in Marko Vaupotič sta pripravila zanimiv prispevek na temo sončna energija, ki sta ga popestrila s poskusom delovanja sončnih kolektorjev in iskala rešitve za pridobivanje tovrstne energije. Namen projekta je tudi povezovanje s šolami v Unesco mreži tako je bil dan poln druženja in spoznavanja.
Čestitke Blažu in Marku za odlično predstavitev.

Mentorica: Gordana Rubelj

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni