Strokovni delavci - ŠOLA

Šola Pesnica

strokovni_sola

RAZREDNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
GOVORILNE URE
UČI PREDMET
Marjeta Colnarič   Ponedeljek, 10.00 - 10.45 1.a, JUV, OPB
Božena Arnejčič 1.a Četrtek, 12.00 - 12.45 1.a, OPB
Lea Rumež 2.a Petek, 12.00 - 12.45 2.a, OPB
Mateja Matišič 3.a  Ponedeljek, 12.00 - 12.45 3.a, OPB
Dušanka Kolarič
4.a
Petek, 10.00 - 10.45 4.a, OPB
Vesna Bračko
5.a
Ponedeljek, 11.10 - 11.55 5.a, OPB
Janja Marolt Dvoršak   Petek, 12.00 - 12.45 OPB, SLJm, ISP
Mihaela Fike   Ponedeljek, 11.10 - 11.55
OPB
Tadeja Vraber   Torek,12.00 - 12.45
OPB
Mojca Polše    Ponedeljek, 10.00 - 10.45
OPB
Matej Lubej   Ponedeljek, 10.00 - 10.45 OPB, NŠP 4.r., 5.r

PREDMETNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
GOVORILNE URE
UČI PREDMET
Gordana Rodinger 6.a Petek, 7.20 - 7.55 SLJ, ZGO, ISP
Lea Bačnik 6.b Sreda, 11.10 - 11.55 N1A, TJA
Mojca Hrastnik 7.a Četrtek, 12.00 - 12.45 NAR, BIO, KEM
Tatjana Dvoršak 7.b Četrtek, 11.10 - 11.55 SLJ, DKE
Maja Milivojević 8.a Sreda, 12.00 - 12.45 TJA, DKE
Suzana Herič 8.b Četrtek, 12.00 - 12.45 TIT, GEO, UBE, OGL, RVT, ROM, NRA, JUV Pernica
Gordana Rubelj 9.a Četrtek, 10.00 - 10.45 ZGO, GEO
Tadeja Vraber 9.b Torek, 12.00 - 12.45 LUM, LS1, LS2, LS3 
Nataša Brlič   Petek, 11.10 - 11.55 MAT, ŠHS
Mojca Polše
  Ponedeljek, 10.00 - 10.45  ŠPO, ŠSP
Slavica Velički   Sreda, 11.10 - 11.55 MAT, FIZ, DIP, OPB
Alenka Golija
  Petek, 8.50 - 9.35  GUM, OPZ, MPZ in Pernica
Martina Rojs   Četrtek, 11.10 - 11.55  TJA
Marija Čep
   Sreda, 8.50 - 9.35 MAT, TIT, pomočnica ravnatelja
Karla Golež
Četrtek, 11.10 - 11.55  OPB, N2N, NI1, NI2, NI3, ISP
Matej Lubej
 Ponedeljek, 10.00 - 10.45 ŠPO, OPB
Mihaela Fike Ponedeljek, 11.10 - 11.55  SLJ, BIO, SPH, ŠHS
Tjaša Rakuša   Projekt RaP
Marjetka Kocijančič
 Ponedeljek, 11.10 - 11.55
DSP
Veronika Benda-Vogrinec
 Petek, 12.50 - 13.35
DSP, ISP
Doris Horvat  Ponedeljek, 11.10 - 11.55 DSP
Sandra Pirtušek   Svetovalna služba
Tamara Jurše   Projekt NA-MA-POTI
Sabina Kocijan   Organizator prehrane

Podružnica Pernica

strokovni_solaP

IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
GOVORILNE URE
UČI PREDMET
Nastja Nudl   Četrtek, 12.00 - 12.45 1.b
Lea Vernik 1.b Četrtek, 12.00 - 12.45 1.b, OPB
Marjetka Vaupotič 2.b Četrtek, 12.50 - 13.35 2.b, OPB
Simona Knehtl 3.b Torek, 12.00 - 12.45 3.b, OPB
Andreja Fliser
4.b
Torek, 10.00 - 10.45 4.b, OPB
Zdenka Tobias
5.b
 Sreda, 11.10 - 11.55 5.c, OPB
Nada Godec   Ponedeljek, 12.00 - 12.45 OPB 1
Sanja Smolović   Torek, 12.00 - 12.45
OPB 2
Martina Rojs   Četrtek, 11.10 - 11.55 (Pesnica) NIA, TJA
Suzana Herič   Četrtek, 11.10 - 11.55 (Pesnica) NRA
Alenka Golija   Četrtek, 11.10 - 11.55 (Pesnica) GUM

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni