Strokovni delavci - ŠOLA

Šola Pesnica

strokovni_sola

RAZREDNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
GOVORILNE URE
UČI PREDMET
Marjetka Colnarič   Ponedeljek, 11.10 - 11.55  1.a, JUV, OPB
Lea Rumež 1.a Petek, 12.00 - 12.45  1.a, OPB
Mateja Matišič 2.a Ponedeljek, 8.00 - 8.45  2.a, OPB
Božena Arnejčič
3.a   3.a, OPB
Dušanka Kolarič
4.a
 Petek, 10.00 - 10.45 4.a, OPB
Vesna Bračko
5.a
 Ponedeljek, 10.00 - 10.45 5.a, OPB
Rebeka Korošec 5.b Ponedeljek, 10.00 - 10.45  5.b, OPB
Janja Marolt Dvoršak   Torek, 11.10 - 11.55 OPB, SLJm, ISP
Mihaela Fike    Sreda, 11.10 - 11.55
OPB
Tadeja Vraber   Torek, 10.00 - 10.45
OPB
Mojca Polše    
OPB
Matej Lubej   Ponedeljek, 13.40 - 14.25 OPB, NŠP 4.r., 5.r

PREDMETNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
GOVORILNE URE
UČI PREDMET
Mojca Hrastnik 6.a Torek, 12.00 - 12.45 NAR, BIO, KEM 
Tatjana Dvoršak 6.b Ponedeljek, 11.10 - 11.55 SLJ, FIK 
Maja Milivojević 7.a Četrtek, 10.00 - 10.45  TJA, DKE
Suzana Herič 7.b Torek, 12.00 - 12.45  TIT, GEO, MME, ROM, NRA, JUV
Gordana Rubelj 8.a Ponedeljek, 12.50 - 13.35  ZGO, GEO
Tadeja Vraber 8.b Torek, 10.00 - 10.45  LUM, LS1, LS2, LS3
Gordana Rodinger 9.a Petek, 7.20 - 7.55   SLJ, ZGO, ISP
Nataša Brlič 9.b Četrtek, 12.00 - 12.45  MAT, SPH, ŠHK
Mojca Polše
     ŠPO, ŠZZ, IŠP
Slavica Velički   Četrtek, 11.10 - 11.55  MAT, FIZ, SLZ, OPB
Alenka Golija
   Ponedeljek, 12.50 - 13.35 GUM, OPZ, MPZ 
Lea Bačnik   Torek, 8.50 - 9.35 N1A, TJA 
Martina Rojs   Sreda, 12.00 - 12.45   TJA
Marija Čep
  Sreda, 11.10 - 11.55  MAT, pomočnica ravnatelja 
Karla Golež
Petek, 11.10 - 11.55  N2N, NI1, NI2, NI3 
Matej Lubej
Torek, 12.50 - 13.35  ŠPO 
Mihaela Fike  Sreda, 11.10 - 11.55 SLJ, BIO, SPH, ŠHS, DKE, ISP 
Tjaša Rakuša   Projekt RaP
Marjetka Kocijančič
Petek, 8.00 - 8.45
DSP
Veronika Benda-Vogrinec
 Četrtek, 11.10 - 11.55
DSP, ISP
Bernarda Varžič Petek, 11.10 - 11.55  DSP specialni pedagog
Sandra Pirtušek   Svetovalna služba
Tamara Jurše   Projekt NA-MA-POTI
Sabina Kocijan   Organizator prehrane

Podružnica Pernica

strokovni_solaP

IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
GOVORILNE URE
UČI PREDMET
Marjetka Vaupotič 1.b Torek, 12.50 – 13.35  1.b, OPB
Simona Knehtl 2.b  Sreda, 12.00 – 12.45 2.b, OPB
 Lea Vernik 3.b  Sreda, 12.00 – 12.45 3.b, OPB
Andreja Fliser
4.b
Četrtek, 10.00 – 10.45  4.b, OPB
Zdenka Tobias
5.c
 Četrtek, 11.10 – 11.55 5.c, OPB
Nada Godec   Torek, 11.10 – 11.55 OPB 1
Sanja Smolović    Torek, 12.00 – 12.45
OPB 2

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni