O zavodu - ŠOLA

ospesnica_stara ospesnica_nova
Zunanja podoba šole do 15. 5. 2008 Prenovljena šola 1. 9. 2008

 
OŠ Pesnica leži približno 10 km iz Maribora v smeri Šentilja. Centralno šolo Pesnica v šolskem letu 2019/20 obiskuje 274 učencev. Šolo obiskujejo učenci iz Pesnice, Sp. Dobrenja, Rance, Jelenč, Gačnika, Pesniškega dvora, Dolnje Počehove, Pernice, Vukovja, Voska, Dragučove, Ložan in dela Kušernika. Za učence ima šola urejen avtobusni prevoz iz smeri Pernice, Gačnika in iz smeri Dobrenja.

Zgodovina:

Pred drugo svetovno vojno v Pesnici ni bilo šole. Pesniški otroci so hodili v Osnovno šolo Spodnja Kungota ali v Jarenino. Šolo v Pesnici so ustanovili Nemci maja 1941. Učenci so imeli pouk v Kljukovi gostilni, v leseni utici in Kerenčičevem skladišču. Že leta 1941 so Nemci začeli z gradnjo nove šole, ki je sprejela prve učence februarja leta 1944. Pouk je potekal v nemškem jeziku. 10. junija 1945 se je začel pouk v slovenskem jeziku. Do leta 1957 je imela šola samo prve štiri razrede. V šolskem letu 1958/59 so pričeli s poukom učenci 5. razreda, naslednje leto 6. razreda... Popolno osemletno šolo je Pesnica dobila v šolskem letu 1961/62. V šolskem letu 1972/73 je prišlo do združitve OŠ Pesnica in OŠ Pernica. Leta 1974 so šolo v Pesnici dogradili in od takrat naprej se učenci predmetne stopnje iz Pernice vozijo v šolo Pesnico. Leta 1996 je občina Pesnica priključila k šoli še vrtec v Pesnici, leto pozneje pa tudi vrtec v Pernici. V šolskem letu 2001/2002 sta šoli v Pesnici in Pernici postali devetletni OŠ. V šolskem letu 2001/2002 so prenovili šolo v Pernici. V letu 2002 so zgradili prizidek k vrtcu Pesnica. 5. 12. 2004 so na podružnični šoli v Pernici odprli novo telovadnico, jedilnico in učilnico. 23. 10. 2008 je bila otvoritev prenovljene šole v Pesnici in prizidka z novo telovadnico.

Podružnica Pernica:

ospernica
Podružnica Pernica


OŠ Pernica leži 12 km iz Maribora v smeri Lenarta. Je podružnična šola OŠ Pesnica. V njej poteka pouk od 1. do 5. razreda. 

V šolskem letu 2001/02 je pričela z uvajanjem devetletke v prvem razredu. 5. 12. 2004 smo na šoli slovesno odprli prenovljeno šolo s telovadnico. 
 V šolskem letu 2019/20 šolo obiskuje 77 učencev.

Pedagoški vodja: Zdenka Tobias

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni