Interesne dejavnosti

Ker skušamo čim bolj razvijati različne interese učencev, ponujamo v skladu z letnim delovnim načrtom pestro ponudbo interesnih dejavnosti. Interesne dejavnosti smo ponudili na podlagi ankete med učenci, starši in učitelji. V času uvajanja Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ povezujemo ponudbo interesnih dejavnosti s tem konceptom. Želimo si, da bi se učenci v čim večjem številu vključevali v interesne dejavnosti, kljub temu da jih je večina vozačev in je njihovo obiskovanje interesnih dejavnosti odvisno tudi od avtobusnega prevoza.

RAZREDNA STOPNJA PESNICA:

Mentor Interesna dejavnost
Vesna BRAČKO PLANINSKI
Božena ARNEJČIČ DRAMSKO-GLEDALIŠKI
Tadeja VRABER LUTKOVNI
Lea VERNIK RDEČI KRIŽ
Simona KNEHTL FOLKLORA
Martina ZADRAVEC ANGLEŠČINA 2.r
Martina ZADRAVEC ANGLEŠČINA 3.r


RAZREDNA STOPNJA PERNICA:

Mentor Interesna dejavnost
Marjeta COLNARIČ ANGLEŠČINA 2.r
Marjeta COLNARIČ ANGLEŠČINA 3.r
Andreja FLISER CICI VESELA ŠOLA
Darja ČUČKO DRAMSKI
Nada GODEC LUTKOVNI
Marjetka VAUPOTIČ FOLKLORA


PREDMETNA STOPNJA PESNICA:

Mentor Interesna dejavnost
Slavica VELIČKI FIZIKALNI
Mojca HRASTNIK NARAVOSLOVNI
Gordana RUBELJ PLANINSKI
Gordana RUBELJ GEOGRAFSKI
Alenka GOLIJA GLASBENO-INSTRUMENTALNI
Lea BAČNIK ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
Mihaela FIKE GLASILO
Tadeja VRABER LIKOVNA KOLONIJA
Tatjana DVORŠAK KRONIKA
Gordana RODINGER GLEDALIŠKI
Suzana HERIČ TEHNIŠKI


Šola ob zaključku pouka učencu izroči obvestilo o njegovem sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole.

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni