Nacionalno preverjanje znanja

RIC

 

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Ob koncu drugega obdobja je preverjanje znanja obvezno za vse učence. Preverja se znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje znanja z NPZ obvezno za vse učence. Dosežek NPZ je dodatna informacija o znanju učencev.

Preverja se znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9.r OŠ Pesnica opravljali nacionalno preverjanje znanja v š.l. 2020/21 je:

- ZGODOVINA

Ob koncu tretjega obdobja je zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja pisno. Datume za izvedbo NPZ določi minister s šolskim koledarjem.

Več si lahko preberete na spletnih straneh DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA!

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni