Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku. Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti:
·        sprostitvena dejavnost (SD)
·        kosilo (KO)
·        samostojno učenje (SU)
·        ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja:

 

URA
DEJAVNOSTI
1. ura  (12.00 - 12.50)
SD
sprostitvena dejavnost
2. ura  (12.50 - 13.40)
KO
kosilo
3. ura  (13.40 - 14.30)
SU
samostojno učenje
4. ura  (14.30 - 15.20)
UPČ
ustvarjalno preživljanje prostega časa
5. ura  (15.20 - 16.10)
SD
sprostitvena dejavnost

 

Časovna razporeditev dejavnosti v urniku je okvirna. Zaradi narave dela in specifičnosti OPB-ja se po potrebi spreminja oz. prilagaja potrebam učencev.


PRAVILA V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA...

Šolski zvonec:

RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
0. ura
07.30 - 07.55
0. ura
07.30 - 07.55
1. ura
08.00 - 08.45
1. ura
08.00 - 08.45
2. ura
08.50 - 09.35
2. ura
08.50 - 09.35
malica
09.35 - 10.00
rekreativni odmor ali DOD/DOP
9.35 - 10.00
3. ura
10.00 - 10.45
3. ura
10.00 - 10.45
rekreativni odmor ali DOD/DOP 10.45 - 11.10 malica 10.45 - 11.10
4. ura
11.10 - 11.55
4. ura
11.10 - 11.55
5. ura
12.00 - 12.45
5. ura
12.00 - 12.45
6. ura
12.50 - 13.35
6. ura
12.50 - 13.35
    7. ura 13.40 - 14.25

 

Urniki:
Veljajo od 02.09.2019

URNIKI ODDELKOV V PROGRAMU eAsistent...


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Ob koncu drugega obdobja je preverjanje znanja obvezno za vse učence. Preverja se znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje znanja z NPZ obvezno za vse učence. Dosežek NPZ je dodatna informacija o znanju učencev.

Preverja se znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9.r OŠ Pesnica opravljali nacionalno preverjanje znanja v š.l. 2019/20 je:

- ZGODOVINA

Ob koncu tretjega obdobja je zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja pisno. Datume za izvedbo NPZ določi minister s šolskim koledarjem.

Več si lahko preberete na spletnih straneh DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA!

Stran 1 od 2

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2019

Glavni meni