Oddelki podaljšanega bivanja - PERNICA


Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku. Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti:
·        sprostitvena dejavnost (SD)
·        kosilo (KO)
·        samostojno učenje (SU)
·        ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja:

 

URA
DEJAVNOSTI
1. ura  (12.00 - 12.50)
SD
sprostitvena dejavnost
2. ura  (12.50 - 13.40) 
KO
kosilo
3. ura  (13.40 - 14.30)
SU
samostojno učenje
4. ura  (14.30 - 15.20)
UPČ
ustvarjalno preživljanje prostega časa
5. ura  (15.20 - 16.10)
SD
sprostitvena dejavnost

 

Časovna razporeditev dejavnosti v urniku je okvirna. Zaradi narave dela in specifičnosti OPB-ja se po potrebi spreminja oz. prilagaja potrebam učencev.


PRAVILA V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA...

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni