Aktualne informacije:

- Zbiranje prijav za letovanje v Punatu..., ODPOVED...

Zbiranje prijav za letovanja ZPM Maribor...

Vpis v srednje šole 2020/2021, več na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport...

vpis v prvi razred 9. letne osnovne šole...


Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomaga šolska svetovalna služba.
Sestavljajo jo: pedagoginja Sandra Fuš, izvajalka individualne in skupinske pomoči in specialna pedagoginja.
Pedagoginja se s šolskimi novinci in njihovimi starši sreča že pri vpisu v šolo. Obišče jih že v vrtcu pri njihovih aktivnostih. Zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke 1. razreda. Spremlja njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.
Pedagoginja vodi tudi skupine za učinkovito učenje, kjer učenci spoznavajo ustrezne metode in tehnike učenja. Sodeluje pri pripravi individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence. Pedagoginja vodi poklicno orientacijo in svetovanja za učence 8. in 9. razredov in pomaga pri vpisu v srednje šole. Otrokom, ki imajo učne težave, pomaga izvajalka individualne in skupinske pomoči s korekturnim delom za učence s specifičnimi učnimi težavami. Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Pri delu nam pomaga specialna pedagoginja, ki jim nudi dodatno strokovno pomoč. Po potrebi se poslužujemo tudi storitev zunanjih strokovnih institucij.

Svetovalna delavka:

Sandra PIRTUŠEK
Telefon: +386 (0)2 654-42-06
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

svetovalna

...tudi to je naše delo:

Odkrivanje in delo z nadarjenimi

Koncept dela z učenci z učnimi težavami

...nekaj nasvetov:

Nasveti staršem...

Kako se učiti, da bom bolj uspešen v šoli


Želimo si, da ŠSS ne bi bilo mesto, kamor se gre po kazni, z vprašanjem: »Kaj sem pa naredil-a?«

Zato navajamo nekaj morebitnih težav, ob katerih učenci obiščete svetovalno službo:

 • strah me je spraševanja, imam tremo, doma znam, ko sem vprašan-a, pa vse pozabim,
 • ne znam se učiti, ne morem se zbrati, pripraviti se k učenju,
 • ne vem, ali sem dovolj sposoben-a za nadaljevanje šolanja, na katero srednjo šolo naj grem, kateri poklic naj si izberem,
 • bojim se šole, slabih ocen, učitelj-ica me ima »na piki«,
 • starši me ne razumejo, preveč pričakujejo od mene,
 • rad-a bi bil-a bolj samozavesten/samozavestna,
 • občutek imam, da sem »grdi raček«, vsi drugi so uspešnejši, lepši, bolj priljubljeni,
 • pogosto me boli glava, trebuh, ne morem spati,
 • ne vidim pravega smisla v življenju,
 • »čisto sem na tleh«,
 • sošolci me zbadajo, se norčujejo iz mene, se nočejo družiti z mano,
 • starejši učenci me nadlegujejo, mi grozijo, me izsiljujejo,
 • ali preprosto: Rad-a bi, da mi nekdo za trenutek prisluhne!


Starši, ob navedenih in podobnih težavah vašega otroka ali kadar imate sami težave z otrokom, pa se v šolski svetovalni službi oglasite tudi vi.

Osnovna šola Pesnica omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.

 

knjige

 

V šolskem letu 2020/2021 bo za vse učence osnovne šole izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada brezplačna, za učence 1., 2. in 3. razreda pa bodo brezplačni tudi delovni zvezki.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti. Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (ob koncu prvega leta uporabe učbenika poravnate nabavno ceno učbenika, ob koncu drugega leta uporabe učbenika dve tretjini nabavne cene učbenika in po tretjem letu uporabe učbenika eno tretjino cene učbenika).

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2020/2021

 

Letos vam namesto tiskanih ponudb s katalogi za naročilo šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 posredujemo le spletne povezave do naročanja v elektronski obliki. Na našo šolo so se obrnili trije ponudniki:
- Mladinska knjiga
- Kopija-nova 
DZS 

 

Več o učbeniških skladih najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

(https://www.gov.si/teme/ucbeniki/)

Aktualne informacije:


Šola organizira za učence štiri obroke: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

Zajtrk in popoldanska malica sta namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

Praviloma imajo učenci dopoldansko malico, lahko pa se naročijo tudi na kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Zajtrk: 7.30 - 7.55
Malica - razredna stopnja: 09.35 - 10.00
Malica - predmetna stopnja: 10.45 - 11.10
Kosilo: 12.00 - 14.00

Letna prijava na prehrano, sprememba prijave

V mesecu juniju na portalu eAsistent za starše izpolnite Prijavo na prehrano za naslednje šolsko leto. Starši bodočih prvošolcev izpolnite in podpišete tiskano verzijo prijave.

V mesecu septembru podpišete pogodbo o prijavi na prehrano.

Starši lahko v začetku septembra in med letom trajno prekličete naročilo ali spremenite termine in vrste obrokov z obrazcem uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane (npr. kosila samo ob določenih dnevih, občasna kosila, odjava/prijava vrste obroka).

Prijava in odjava šolskih obrokov

Starši, ki ste sprejeli možnost komuniciranja s šolo preko eAsistenta, vršite preko njega tudi vse prijave in odjave posameznih šolskih obrokov. Navodila elektronske odjave in prijave šolskih obrokov...

Starši, ki niste pristopili k eAsistentu, sklenete s šolo za druge oblike odjav in prijav obrokov poseben dogovor.
Posamezni obrok
 za odsotnega učenca, tudi subvencioniran obrok, ste dolžni starši pravočasno odjaviti preko eAsistenta, in sicer vsaj en dan prej do 13.00 ure. Tudi nadaljevanje odsotnosti v naslednji teden je potrebno pravočasno urediti (odjaviti obroke vsaj 1 dan prej do 13. ure). Odjava za nazaj ni mogoča.

Prepozno odpovedane ali neodpovedane obroke, tudi subvencionirane, morate starši poravnati v celoti.

Učenec, ki prejema subvencionirane obroke, ima pravico do subvencije za 1. dan odsotnosti, če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne more obroka pravočasno odjaviti.

Učenci, ki bodo jedli kosilo občasno, se morajo prijaviti vsaj en dan prej do 13. ure preko eAsistenta. Če niste pristopili k eAsistentu, je potrebno pisno prijavo na občasno kosilo z lastnoročnim podpisom staršev pravočasno (vsaj 1 delovni dan prej do 13. ure) dostaviti v tajništvo.

Po daljši odsotnosti učenca nas pravočasno, to je 1 dan prej do 13. ure, preko eAsistenta obvestite o vrnitvi učenca v šolo, da mu lahko pravočasno zagotovimo obrok.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten zaradi sodelovanja na tekmovanjih in dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šola.

Prevzem obrokov

Prevzem šolskih obrokov beležimo elektronsko (učenec pred prevzemom obroka odčita svoj ključek). Uporaba elektronskega ključa je obvezna za vsak prevzem šolskega obroka.
Če učenec ključek izjemoma pozabi doma, si pred obrokom priskrbi potrdilo za prevzem obroka, ki ga dobi v tajništvu ali v knjižnici. Če učenec v tekočem šolskem letu pozabi ali založi ključek že tretjič, mu potrdila ne izdamo več, ampak prevzame v knjižnici nov ključek, ki ga zaračunamo.
Izguba ključa je plačljiva.

Cena obrokov:

ZAJTRK: 0,80 EUR
MALICA:
 0,80 EUR
KOSILO OD 1. DO 5. RAZREDA: 1,70 EUR
KOSILO OD 6. DO 9. RAZREDA: 1,95 EUR
POPOLDANSKA MALICA: 0,30 EUR

Prehranske omejitve

Starši o posebnih prehranskih potrebah otroka obvestite organizatorja prehrane. Jedilniki se prilagodijo na podlagi mnenja izbranega zdravnika, v okviru zmožnosti in v skladu s pravili naše šole. Učencu se ponudi dietna prehrana od dne, ko predložite veljavno potrdilo o vrsti diete.

Organizator šolske prehrane:

Sabina Kocijan (na voljo v torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ter v petek od 11.00 do 15.00)
Tel: +386 (0)2 654-42-03
e-Pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Glavni kuhar:

Marjan TAJHMAN
Tel: +386 (0)2 654-42-08
e-Pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.kuhinja sadje

Kuharsko osebje:

Pesnica:
1. Marjetka HUJDEC
2. Petra KMETIČ
3. Dušanka VISENJAK
4. Bojana TAJHMAN
5. Zdenka URGL
 
Pernica:
1. Jožica JERMAN
 

Jedilniki:

Seznam vsebnosti alergenov v jedeh je na voljo v jedilnici na oglasni deski.


DOBER TEK !
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE JEDILNIKA.
Pri sestavi jedilnika so upoštevane smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdelal Zavod RS za šolstvo.

Jedilnik sestavila: Sabina Kocijan (organizatorka šolske prehrane), Marjan Tajhman (glavni kuhar).
HRANA, OZNAČENA Z ZVEZDICO, JE EKOLOŠKO PRIDELANA.

 

Stran 1 od 4

Koledar dogodkov ...

Julij 2020
P T S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Pin
 
  Aktualno ...

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni